Avvik bakgrunn

Avvik gjort enkelt

Enkel registrering

Alle ansatte kan registrere avvik på mobilen.

Følg opp avvikene

Ansvarlige får beskjed når avvik registreres.

ISO 9001:2015 standard

Sørg for å følge regler og retningslinjer.

Forenkle registreringen og optimaliser behandlingen

Rask registrering av avvik

En av de største utfordringene med avvik er å få ansatte til å ta tiden til å registrere avvikene når de oppstår.

  • Vi har lagt til rette for at dette skal være lett tilgjengelig og raskt og gjennomføre. Alle kan registrere rett på mobilen.
  • Ingen opplæring eller kurs nødvendig.
  • Engasjer dine ansatte ved å legge til rette for at de kommer med forslag til forbedringer og registrerer avvik.

Tilpasset din bedrift

  • Avviksregistrering lar deg enkelt registrere og behandle ulike typer avvik. Eksempelvis kundeklager, miljøhelse, personskader og mer.
  • Noen avvik skjer oftere enn andre. Forenklet registrering av gjentagende avvik.
  • Anonyme avvik muliggjør rapportering av seriøse forhold som ledelsen bør vite om, men som den ansatte ikke vil knyttes til.

Oversiktlig behandling

  • Avdekk trender og problemområder for å håndtere utfordringene. Ved å vite hvor avvikene oppstår kan man legge til rette for kontinuerlig forbedring.
  • Gjør medarbeidere ansvarlig for å følge opp avvikene. De får beskjed når nye avvik blir registrert.