Handel og service

Forenkle lønn

Spar tid på manuell utregning av tillegg. La Tidsbanken gjøre det for deg.

Dynamisk vaktliste

Ledere påvirker med budsjetter, avdelingsledere planlegger enkelt og ansatte er alltid oppdatert.

Personalliste

Alltid oppdaterte lister når de ansatte er på jobb. Aldri mer manuelle loggbøker.

Ikke bruk tid på manuell utregning av tillegg

Jimmy A. Färdig
Rådgiver

Gjør de kjedelige oppgavene så enkel som mulig, da har du mer tid til det du egentlig har lyst å gjøre.

Planlegging er en stor del av å skape lønnsomhet. Vår vaktplanlegger lar deg enkelt planlegge og få oversikt over kostnadene dag for dag. Pass på at alle avdelingsledere følger budsjettene når de setter opp en vaktplan. Med Tidsbanken ser de fortløpende kostnaden av det de planlegger sammenlignet med budsjettet som er satt.

Dine ansatte har oversikten de trenger med vaktlisten oppdatert på mobil. Et dynamisk vakttorg gir også muligheten til å ønske seg eller bytte bort vakter, uten at du mister oversikten.

Tidsbanken regner ut alle kveldstilleggene, pausetrekkene, overtidstilleggene og kosttrekkene. På den måten er lønnen alltid klar til lønnskjøring.

Digitale timelister eliminerer behovet for tidkrevende manuell utregning av tillegg.

Overfør til lønnssystemet, enkelt. Vet du hvor mye tid dere bruker på lønnskjøring hver måned? I gjennomsnitt ser vi at lønnsansvarlig bruker like lang tid på lønn som en kinoopplevelse. La dine ansatte bruke tiden på det som betyr noe.

Serveringssteder, skjønnhetspleiere og bilverksteder må føre personallister. Personallister trenger ikke være ekstra arbeid eller stress. Når de ansatte er registrert på jobb fører de ikke bare timelister, de er også oppført i personallisten. Det betyr at du alltid er dekket dersom Skatteetaten kommer på kontroll. Uten noe ekstra arbeid eller utstyr.

Vi ser at konsekvente måltall, som følges opp, gir gevinst. Fordel timer på avdelinger for å se forskjellene.

God planlegging bidrar til en redusert lønnskostnadsprosent. Noe som er positivt både for avdelingsledere og styreledere. Vis dine ansatte at du følger med og verdsetter arbeidet deres. En ansatt som vet at resultater legges merke til vil prestere bedre.

Med et dashboard kan du alltid se hva som skjer i din bedrift og iverksette tiltak. Nøkkelen er å se hva som skjer før det er for sent å gjøre endringer. Det er for eksempel lett å fordele timeforbruk og kostnader på forskjellige avdelinger. Bruk nøkkeltall for å belønne de som presterer og hjelpe de som trenger det. Omsetning per arbeidstime (OPAT) er et måltall som vil gjøre dere bedre. Vet du hvor mange kroner i timen dere må tjene for at det hele skal gå rundt? Vet dine ansatte hvilket mål de jobber mot? De ansatte vil jobbe hardere mot et mål de kjenner og har eierskap til. Følg med på OPAT og du vil se hvordan fokuset endrer seg.

Tidsbanken hjelper deg å gjøre dine ansatte mer selvstendige. En digital personalhåndbok som er tilgjengelig overalt gjør at ansatte kan finne svar på spørsmål uten å måtte ringe noen. Skriv ned rutinene og gjør de tilgjengelige. For eksempel en ny ansatt med mange spørsmål, bruk nedskrevne og tilgjengelig rutinebeskrivelser for å skape trygghet for den ansatte og ro for lederen.

lesebekreftelse fra dine ansatte på viktige dokumenter, som for eksempel evakueringsrutiner. Du vil alltid se hvem som har lest dokumentene og ikke.

Dette sier våre kunder

"

b.young sparer 1,5 årsverk med Tidsbanken!

Øyvind Lie

"

Først og fremst har vi spart mye tid! Tidsbanken er en enkel, rask og fleksibel måte å effektivisere denne delen av driften på.

Heidi Næss

"

Tidsbanken har spart meg for mange, mange arbeidstimer og jeg tror at jeg hadde følt meg hjelpeløs uten.

Sigurd Vaage