ilya-pavlov-87472-unsplash

Moderne og fleksibelt stemplingsur

Digitalt og tilgjengelig overalt

Legg til rette for at dine ansatte kan stemple der de er.

Før timer fortløpende

Eliminer sjansen for at timelistene blir feil.

Spar tid på manuelle timelister

Reduser administrasjonsarbeid med digitale verktøy.

Ansatte fører enkelt riktige timelister – hver gang

Effektiviser arbeidshverdagen

  • Stemplingsuret gjør jobben for deg. Overtid, UB-tillegg og fleksitid regnes ut automatisk.
  • Du kan tilby dine ansatte en god fleksitidsavtale uten at den blir misbrukt.
  • Timelistene fører seg selv og administrasjonsarbeidet blir minimalt.
  • Hvor mye tid bruker dere på manuelle timelister?

Unngå unøyaktige timelister

  • Før tiden fortløpende og unngå mangelfulle timelister. Eliminer sjansen for at timer og føringer blir feil.
  • Fjern frustrasjonen rundt arbeidstid, og behandle dine ansatte likt.
  • Vi tilbyr stempleskjermer som du kan henge på veggen. En synlig skjerm minner de ansatte på å stemple.

Hold kontroll på prosjekter

  • Før timer rett på prosjekt eller ordre, og hold oversikten. Vet du hvor du bruker timene dine?
  • Bruk av stemplingsur synliggjør virkelig timeforbruk. Kan du fakturere mer enn du gjør i dag?