permer

Tilgjengelig kvalitetsmanual

Alt på ett sted

Samle flere systemer i ett, sørg for at det blir brukt.

Lesebekreftelse

Sørg for at de viktigste dokumentene blir lest.

Spar tid

Skriv ned en rutine, del den med de ansatte, så bruker du mindre tid på opplæring.

Ha viktige dokumenter tilgjengelig der de trengs

Tilgjengelige rutiner

Med tilgjengelige rutiner og regler har ansatte mulighet til å løse utfordringer i hverdagen uten å involvere leder.

  • Legg til rette for at ulike ansatte gjør den samme jobben på samme måten. Fremstå profesjonelt.
  • Eliminer repeterende spørsmål og forstyrrelser for ledere ved å gjøre svarene tilgjengelig for de ansatte.
  • Kombiner viktige rutinebeskrivelser, HMS og personalhåndbok på samme sted. Varemottak, reklamasjoner, ordrebehandling, avvikshåndtering og mye mer.

HMS-dokumentasjon

Har dine ansatte tilgang til HMS rutiner i hverdagen eller støver de ned i en perm?

  • Gjør HMS rutinene deres til en aktiv del av arbeidshverdagen. Ha informasjonen tilgjengelig der de ansatte er.
  • Sørg for og følg opp at ansatte har lest rutinene med lesebekreftelse.
  • Vi har maler du kan bruke for å dekke lovkrav for HMS. Bruk mindre tid på lover og regler.

Aktive ansatte

  • Legg til rette for at dine ansatte kan finne ut hva de skal gjøre i en sykdomssituasjon. Vet alle hvor de skal levere sykemeldingen?
  • Forenkle opplæring av ansatte med gode rutiner for viktige arbeidsoppgaver.
  • La nyansatte bli effektive raskere. Tilgjengelige rutiner hjelper de å bli selvstendige.