Gjestebok bakgrunnsbilde

Digital besøksregistrering

Enkel registrering

Senk terskelen for å opprettholde oversikten.

Alltid tilgjengelig oversikt

Ha full oversikt der du er. Tilgjengelig på nett, alltid.

Få gjestene med på evakueringslisten

Pass på sikkerheten til besøkende òg dersom noe skulle skje.

Oversikt over din bedrifts gjester til enhver tid

Rask registrering

For at gjesteboken skal opprettholdes over tid må det være lett å bruke den.

  • Besøkende kan enkelt registrere seg med telefonnummer eller navn.
  • Legg til rette for at dine ansatte får beskjed når de får besøk.
  • Kombiner gjesteboken med navnelapp-printer for bedre kontroll. Alle ser hvem som er gjester.

Tilgjengelig overalt

  • Registreringen kan gjøres der du trenger det. Vi anbefaler å ha en skjerm i inngangen for å oppfordre gjestene til å registrere seg.
  • Oversikten over gjester er tilgjengelig på nett, alltid.

Evakueringsliste

  • Kombiner gjesteboken med evakueringsliste. Alle ansatte og gjester samlet i en liste dersom noe skulle skje.
  • Sørg for at alle kommer seg tryg ut av en nødssituasjon, inkludert gjestene.