Om oss

Alt startet i et verksted i Bergen.

Martin og Stig er våre grunnleggere. Martin var mannen med ideene og pågangsmotet. Stig hadde systemutviklererfaring, og innsikt i økonomiske prosesser og drift. De møttes i et verksted i Bergen på midten av 90-tallet og har samarbeidet siden.

Det hele begynte med en nysgjerrighet. Hvordan kan vi få oversikt i en ganske rotete bedrift? Vet vi hvor vi egentlig bruker timene våre? Kaster vi bort timer? Hvilke prosjekter tjener vi faktisk penger på?

Spørsmålene og nysgjerrigheten ble til den første utgaven av Tidsbanken, allerede i 1999.

En av de første tingene systemet ble brukt til var å finne ut hvor mye tid ansatte i verkstedet brukte på å vente på tilgang til truck. De satte opp at de ansatte enkelt kunne stemple inn og ut av «venting på truck». Allerede etter én måned var det tydelig at verkstedet brukte så mye tid på venting at det ville lønne seg å ha en til.

Systemet ga tydelige svar på vanskelige vurderinger.

Videre forsket de på hvor mange arbeidstimer som gikk med til å vente på arbeidsleder i morgentimene. De la til rette for at ansatte kunne registrere tiden de bruke på at skiftleder skulle være klar for å begynne dagen. Det viste seg fort at alle ansatte brukte alle rundt ti minutter hver dag på å vente.

Selv i et lite verksted blir dette utrolig mange kroner i løpet av bare ett år; 10min for 15ansatte blir 150minutter hver dag. På ett år blir dette nærmere 38 000 minutter eller 625 timer. Her var det mye å hente, og det var enkelt å legge til rette for at dette blir bedre.

Historien fortsetter i denne retningen. De forsket på bedriften og lærte, for så å forbedre seg. Når de visste hvor mye tid de egentlig brukte på prosjektene ble budsjettene og prisene bedre. For ikke å glemme hvor mye tid som ble spart på timelister som ikke lenger ble satt sammen og fordeles på prosjekter for hånd.

Det som skjedde var at Martin og Stig innså hvor mye som var å vinne og tjene på å ha innsikt i sin egen bedrift og de måtte dele det med flere!

Det er på denne reisen vi fortsatt er i dag. Vi jobber med å dele det vi har lært og legge til rette for våre kunder kan få lignende innsikt i sine bedrifter. Innsikt i prosessene og bedriften skaper konkurransefortrinn.