Verksted og industri

Få betalt for alt arbeidet

Thomas Christiansen
Rådgiver

Våre kunder tjener tusener på å skille tilleggsordrer fra resten av arbeidet sitt.

Det er ingen hemmelighet at ordrer har en tendens til å utvikle og endre seg over tid. Det er avgjørende å fange tiden brukt på ekstraarbeid for å sikre potensielle inntekter. Gjør det enkelt for dine ansatte å differensiere og se hvordan omsetningen øker.

Tidsbanken lar seg tilpasse ditt arbeid. Velg selv om dere vil bruke en stempleskjerm på veggen eller mobiltelefonen. Vi anbefaler en skjerm som de ansatte passerer på arbeidsplassen, som en påminning om å stemple. Når dere er ute på oppdrag kan dere stemple med mobilen.

Følg med på utviklingen av ordrer som er under arbeid. Sammenlign enkelt timeforbruk med timebudsjetter for å sikre fornuftig bruk av ressurser og overskudd på dine fastpris-bestillinger. På den andre siden er det viktig å fange timene som faller utenfor fastprisavtalen. Samle de og ta ut fakturagrunnlaget fra Tidsbanken. Uansett hvordan du jobber kan Tidsbanken gi deg den informasjonen du trenger for å følge opp timeforbruket.

Personallister trenger ikke være verken ekstra arbeid eller tidkrevende. Når de ansatte er registrert på jobb fører de ikke bare timelister, de er også oppført i personallisten. Det betyr at du alltid er dekket dersom Skatteetaten kommer på kontroll.

Digitale HMS rutiner øker sannsynligheten for at de blir brukt av de ansatte. Gjør deres HMS-arbeid tilgjengelig i et system de ansatte allerede bruker.

Da vil du sikre at dine ansatte holder seg oppdatert på viktig informasjon og kan bidra til et godt arbeidsmiljø. Med Tidsbanken kan dere skrive ned alle rutiner og bestemmelser og enkelt gjøre de tilgjengelige for alle ansatte. Sørg for at dine ansatte har informasjonen og rutinene de trenger tilgjengelig for å utføre jobben sin sikkert og riktig. Dokumentene vil være tilgjengelig på mobil, så de ansatte har informasjonen tilgjengelig uansett hvor de befinner seg. Få de ansatte til å bekrefte at de har lest de viktigste rutinene med lesebekreftelse.

Avvik trenger ikke være tidkrevende og noe de ansatte ser på som bortkastet tid. Involver ansatte i arbeidsrutiner ved at de kan registrere avvik og kommer med forbedringsforslag. Tidsbankens avvikssystem kan tilpasses slik at det blir enklere for de ansatte å registrere riktig, blant annet hurtig registrering av gjentagende avvik. Rapportene hjelper dere å avdekke trender og problemområder, kjenn bedriften din og iverksett tiltak og utnytt potensialet. Ansatt kan ha behov for å melde ifra om vanskelige situasjoner eller noe de ikke vil knyttes til. Legg til rett for innrapportering av anonyme avvik for å sikre at denne informasjonen faktisk blir rapportert.

Dette sier våre kunder

"

Før vi tok i bruk dette systemet hadde vi rundt 700 uproduktive timer i måneden.

Gudmund Fløysand

"

Vi tjente inn igjen investeringen i Tidsbanken på under 30 dager.

John Are Larsen

"

Vi anbefaler gjerne Tidsbanken til andre bedrifter.

Jakob Størksen