Produksjon

Forenkle lønn

Spar tid på manuell utregning av tillegg. La Tidsbanken gjøre det for deg.

Øk produktiviteten

Reduser ventetid og tid brukt ineffektivt med tydelige rapporter og fremdriftsoversikt.

HMS-håndbok

HMS-rutiner er alltid tilgjengelig i arbeidshverdagen.

Oversikt over arbeidstiden

Espen A. Aam
Rådgiver

Forenkle planleggingen av skiftene. Spar dine ansatte for frustrasjonen rundt planlegging og byttingen med rullerende turnuser. Tidsbanken legger til rette for at planlegging gjøres med få tastetrykk. Da blir det enkelt for de som planlegger og de ansatte har alltid en oppdatert vaktliste tilgjengelig. Eliminer forvirringen rundt planlegging.

Digitale timelister sparer deg og din bedrift for usikkerheter og bortkastet tid. Skifttillegg og overtid regnes ut automatisk og registreringen går mye fortere. Stemplingen tar bare et øyeblikk når de ansatte kommer på jobb og et øyeblikk når de er ferdig. Resten går av seg selv. I tillegg er du alltid oppdatert på hvem som er kommet på jobb og om noen mangler.

Unngå å føre timer manuelt og lenge etter arbeidet har skjedd. Nøyaktigheten går drastisk ned og ansatte bruker mye tid på å få det gjort.

Spar tid og penger samtidig som du forenkler prosessen rundt timeføring. Lønn vil gå kjapt og enkelt, grunnlaget er alltid klart til å overføres til lønnssystemet.

Ta kontroll over fraværet. Fravær registreres knirkefritt i timelisten og skaper grunnlag for flere rapporter for sykefravær og oppfølging. Gjør det samme med ferie, la de ansatte ønske seg ferie i Tidsbanken og følg opp dagene. Både du og de ansatte vet hvor mange dager de har tilgjengelig.

HMS håndbok tilgjengelig på en plattform de ansatte allerede bruker øker sannsynligheten for at den brukes. Med Tidsbanken kan dere skrive ned alle rutiner og enkelt gjøre de tilgjengelig. Sørg for at dine ansatte har informasjonen og rutinene de trenger for å utføre jobben sin sikkert og riktig. Dokumentene vil være tilgjengelig på mobil, så uansett hvilken situasjon man er i har man svaret. For å sikre at de viktigste rutinene blir lest av de ansatte bruker du lesebekreftelse.

Avvik trenger ikke være tidkrevende og noe de ansatte ser på som bortkastet tid. Involver ansatte i arbeidsrutiner ved at de kan registrerer avvik og kommer med forbedringsforslag. Tidsbankens avvikssystem kan tilpasses slik at det blir enklere for de ansatte å registrere riktig, blant annet hurtig registrering av gjentagende avvik. Rapportene hjelper dere å avdekke trender og problemområder, kjenn bedriften din og iverksett tiltak og utnytt potensialet. Ansatt kan ha behov for å melde ifra om vanskelige situasjoner eller noe de ikke vil knyttes til. Legg til rett for innrapportering av anonyme avvik for å sikre at denne informasjonen faktisk blir rapportert.

Evakueringslister er alltid oppdatert med Tidsbanken. Vær sikker på at du vet hvem som befinner seg i bygningen dersom en ulykke skulle skje. Listen oppdateres automatisk når de ansatte stempler inn og ut av jobb.

Dette sier våre kunder

"

Tidsbanken ga oss umiddelbart full oversikt over timeforbruk i prosjektene og gir oss helt andre muligheter for å følge fremdriften og økonomien i prosjektene enn tidligere.

John Are Larsen

"

Nå får vi svarene vi trenger med en gang, og finner raskt ut hvor lang tid vi trenger på å løse de ulike arbeidsoppgavene.

Lars Vikan

"

Den største fordelen er at vi slipper rot og diskusjon siden vi hele tiden kan se når folk har vært på jobb. Det fører også til et bedre arbeidsmiljø, siden det fjerner all usikkerhet.

Gudmund Fløysand