Konsulenttjenester

Fang tiden

Registrer arbeidstid fortløpende og se hva dere faktisk bruker tiden på.

Oversikten dere trenger

Med Tidsbanken får du innsikt i sykefravær, feriedager og fleksitid.

Digitalt og tilgjengelig overalt

Legg til rette for at dine ansatte kan stemple der de er.

Fleksitid uten problemer

Charlotte Svellingen
Rådgiver

Fjern frustrasjon rundt arbeidstid. Tidsbanken regner ut fleksitiden og overtiden umiddelbart for hver ansatt, hver dag. De ansatte kan se timesaldoen sin og du unngår spørsmål rundt arbeidstid. På samme måte kan dere enkelt holde oversikt over feriedager. De ansatte er alltid oppdaterte på hvor mye plusstid og hvor mange dager de har tilgjengelig.

Gi din bedrift muligheten til å være fleksibel.

Fravær føres dirkete i Tidsbanken for å holde oversikten. På denne måten bygger du rapporter som du vil få bruk for i senere rapportering og oppfølging. Ved å fokusere på fravær kan vi oppdage områder hvor bedrifter betaler ut mer penger enn de må.

Vi har tilpassede rapporter for egenmeldinger og sykemeldinger som hjelper deg å holde styr på de kompliserte reglene.

Ved å kombinere både kunder og timeregistrering i ett system elimineres arbeidet med å differensiere timene i ettertid.

Konsulentbedrifter fører timer mot prosjekter og kunder. Tidsbanken gir deg oversikt over både kunder, prosjekter og ordrer. Se hvordan prosjekter ligger an. Vit hva dine ansatte jobber med i dag og hvordan planen ser ut i morgen. Hjelp dine ansatte å holde oversikt over arbeidsoppgaver og synliggjør prosessen. Nøkkelen er å se oppgavene og prosessen, sammen og hver for seg. Isoler hvor timene blir brukt i prosessen, slik at du kan forbedre eller fakturere.

Tidsbanken hjelper deg med å gjøre dine ansatte mer selvstendige. Unngå å svare på de samme spørsmålene flere ganger ved å gi de ansatte ressursene de trenger. En digital personalhåndbok med nedskrevne rutiner og regler gjør at dine ansatte kan søke i Tidsbanken og finne ut alt fra håndtering av sykdom til hvordan de skal forholde seg til mangel på levering. Skriv det ned én gang, for å slippe å svare på det flere ganger. Fordelen er at det blir tilgjengelig i et system som blir brukt daglig.

lesebekreftelse fra dine ansatte på viktige dokumenter, som for eksempel evakueringsrutiner. Du vil alltid se hvem som har lest dokumentene og ikke.

Tidsbanken kan tilpasses dine arbeidsrutiner. Velg selv om dere vil bruke en stempleskjerm på veggen, mobil eller pc. Vi anbefaler at de som oppholder seg sammen har en skjerm som de passerer hver morgen slik at de blir minnet på å stemple.

Dette sier våre kunder

"

Tidsbanken er et rettferdig system som fører til at de ansatte blir mer bevisst på oppfølging av sin egen arbeidstid.

Erik Berentsen

"

Vi anbefaler gjerne Tidsbanken til andre bedrifter.

Jakob Størksen

"

Tidsbanken er en mer rettferdig løsning for de ansatte.

Frank Erik Vestly