Bygg og anlegg

Digitale mannskapslister

Bruk stemplebokser eller mobil for å ha en oppdatert mannskapsliste til enhver tid.

Fang ekstraarbeidet

Separer ut ekstraarbeidet fra prosjektene dine og sørg for at du får betalt for arbeidet du utfører.

Ha oversikt

Full kontroll, selv når du ikke er tilstede. Følg med på fremdriften.

Kontroll på prosjektene

Arild Fluge
Rådgiver

Fang tiden på byggeplassen og prosjektene dine med Tidsbanken. Se både det store bildet og de små jobbene for en total oversikt. Både ledere, prosjektledere, formenn og ansatte har den informasjonen de trenger for å gjennomføre jobben sin.

Ansatte får riktig lønn, hver gang. Spar tiden dere bruker på timelister til noe annet og la Tidsbanken regne ut både timer og overtid. I tillegg er det lett å holde styr på tiden til innleide ressurser, og på den måten kan du alltid sammenligne virkelige timer med fakturaen du mottar.

Før digitale mannskapslister uten ekstra arbeid. Bygg- og anleggsbransjen er pålagt å føre digitale mannskapslister, i Tidsbanken skjer dette automatisk ved inn- og utstempling med HMS-kort. De ansatte stempler inn på arbeidsplassen og blir da automatisk registrert i mannskapslisten og timelisten føres automatisk. Velg selv om du vil bruke stemplebokser eller mobil, eller en kombinasjon.

Få betalt for det ekstraarbeidet du skal. Ordrer og prosjekter har en tendens til å forandre seg over tid, selv når de er påbegynt. Da er det viktig at du fanger opp det arbeidet som ikke var en del av den originale avtalen. Med Tidsbanken kan du enkelt differensiere arbeidet og ta ut fakturagrunnlagsrapporter.

Rapportér fortløpende på prosjektene dine. Følg fremdriften. Tilpass rapportene til det som er viktigst for dere.

Synliggjør deres HMS-arbeid. Inkluder ansatte, og sett fokus på positivt og helsefremmende arbeidsmiljø. Alle ansatte vet hva som forventes av dem og hva de skal gjøre i en nødssituasjon. Når en ulykke har skjedd eller en brann har oppstått, kan man ikke å bruke lang tid på beslutninger. Tydeliggjør rutiner og unngå arbeidsmiljø som fører til sykdom eller ulykker. Ved at alle har informasjon om HMS-rutiner, kan man fange opp problemer eller faktorer som kan være negative for arbeidsmiljøet.

Gjør det enkelt for dine ansatte å registrere avvik. Kartlegg hvor skader og farer oppstår for å forbedre dere kontinuerlig. Registrer avvik fra mobil, ta bilder og dokumentér fortløpende. Sett ansatte ansvarlige for å følge opp og behandle avvikene.

Dette sier våre kunder

"

Timesvinnet har tradisjonelt sett vært alt for stort i vår bransje. Varekostnadene er lette å beregne, men man ryker lett på timene. Mye av dette regner vi med å ha spart inn igjen nå.

Gudmund Fløysand

"

Tidsbanken ga oss umiddelbart full oversikt over timeforbruk i prosjektene og gir oss helt andre muligheter for å følge fremdriften og økonomien i prosjektene enn tidligere.

John Are Larsen

"

Vi anbefaler gjerne Tidsbanken til andre bedrifter.

Jakob Størksen