Timelister som jobber for deg

Timelisten er klar til lønnskjøring, alle beregninger og utregninger gjøres automatisk.

  • Enkelt å bruke for de ansatte.
  • Overtid og tillegg regnes automatisk ut for lønnsansvarlig.
  • Fortløpende oversikt for ledere.