Start det nye året med blanke ark og få gratis oppstart av Tidsbanken!

I løpet av 20 år har vi perfeksjonert og effektivisert timeregistrering. Dette feirer vi med et eksklusivt tilbud for Toyota! Gjør som Bauda og deres 16 Toyota forhandlere, og effektiviser hverdagen med Tidsbanken.

  • Timelister som er automatisk utregnet basert på din bedrifts regler
  • Fang opp tiden de ansatte jobber, slik at du alltid utbetaler riktig lønn. Minutter her og der blir fort store penger i det lange løp
  • Forenkler lønnskjøring, slik at du kan bruke tid på kjerneoppgavene