Bergenspakken - kortreist digitalisering

I 20 år har vi effektivisert digitale arbeidsprosesser fra brosteinen i Bergen! Vi tilbyr derfor Bergensbedrifter gratis oppstart og opplæring ved kjøp av Tidsbanken i 2018! Våre dyktige konsulenter får dere raskt i gang!

  • Vi tilbyr Norges beste skreddersydde system for digitalisering av timelister, lønnsoverføring, HMS, kvalitet og avvik
  • Bli best i klassen på digitalisering av tunge arbeidsprosesser!
  • È du med?