Best + Tidsbanken = Verdiskaping

Gjør som Frank Lilleli - få fullstendig oversikt på din Best-stasjon. Bestill i september og få halv pris på opplæring.

  • Digitaliser manuelle prosesser.
  • Forenkle lønnskjøringen og bruk tid på på det som er viktig.
  • Planlegg bedre, basert på lønnskostnader og budsjetter.
  • Interaktiv løsning for timelister, bytting av vakter og vakttorg.