prosjekt bakgrunn

Før timer mot prosjekter

Se hvor timene brukes

Hvor brukes timene egentlig, og tjener du penger på jobbene?

Rask bytting mellom prosjekter

Ansatte kan enkelt bytte mellom prosjekter eller delprosjekter.

Velg hvor detaljert du vil være

Systemet kan tilpasses og du velger hvor spesifikke rapporter du ønsker å lage.

Del opp arbeidstiden nøyaktig

Få betalt for alt arbeidet

Det blir ofte endringer i bestillinger og det oppstår ekstraoppgaver. Registrerer dere alt?

 • Dokumenter ekstraarbeidet og få betalt for jobben du gjør. Ikke jobb gratis for kunden.
 • Differensier mellom fastpris og timepris i ordrene. Separer ut ekstraarbeid som ikke inngår i avtalen og øk inntjeningen.
 • Før timer fortløpende og få med alle. Manuell føring skaper merarbeid og unøyaktighet.
 • Skap trygghet for kundene dine ved å dokumentere alle timene dere bruker.

Fang tiden på tre nivåer

 • Fang tiden på hele eller deler av prosjekter. Del prosjektene opp i mindre deler slik at dere får oversikt over hvilke prosesser som kan forbedres.
 • Bruke timeregistreringen til å forbedre kalkuleringene. Øk bunnlinjen ved å sette realistiske priser basert på reelle tall.
 • Følg fremgangen i prosjektene, avslutt delprosjektene som er gjennomført fortløpende.
 • Rapporter på én del, eller helheten i prosjektene.

Oversikt

 • Se hvor dine ansatte jobber og hvordan dere ligger an i prosjektene.
 • Prosjektledere kan kontrollere at timer blir ført som de skal. Kvalitetssikre tidlig.
 • Hent ut informasjonen du trenger, når du trenger den. Velg om du vil se helheten eller trekke ut en del.
 • Hent ut fakturagrunnlag. Bruk rapporten som vedlegg til fakturaen til kunden. Skap relasjon og tillit i forholdet med kunden.