Kontor og administrasjon

Ett klikk

Enkelt for de ansatte å registrere tid.

Fleksitid

Vi holder styr på fleksitiden, sånn at dere slipper å bruke tiden på det.

Ferie og fravær

Få full oversikt over ferie og fravær i din bedrift.

Hold kontroll på arbeidstid

Cathrine S. Gavlen
Rådgiver

Sørg for at arbeidstid og fleksitid blir rettferdig for dine ansatte. Tidsbanken regner ut fleksitiden og overtiden umiddelbart for hver ansatt, hver dag. De ansatte kan se timesaldoen sin og du unngår spørsmål rundt arbeidstid. På samme måte kan dere enkelt holde oversikt over feriedager. De ansatte er alltid oppdaterte på hvor mange dager de har tilgjengelig.

Gi din bedrift muligheten til å være fleksibel.

Fravær føres direkte i Tidsbanken for å holde oversikten. Dette er grunnlag for rapporter som du vil få bruk for i senere rapportering og oppfølging. Ved å fokusere på fravær kan vi hjelpe dere å oppdage tilfeller hvor det blir betalt ut mer penger enn nødvendig.

Tidsbanken har tilpassede rapporter for egenmeldinger og sykemeldinger som hjelper å holde styr på de kompliserte reglene.

Med Tidsbanken kan du enkelt separere ut timene som brukes til møtevirksomhet, planlegging eller andre ting.

Undersøk og vær kjent med egen drift. Vet du hvor mange timer som går med til møter? Bruk innsikten systemet gir deg til å forbedre og tilpasse dere. Mål i en periode, se på resultatene og påvirk driften, før du går videre til å måle andre ting.

Tidsbanken hjelper deg med å gjøre dine ansatte mer selvstendige. Unngå å svare på de samme spørsmålene flere ganger ved å gi de ansatte ressursene de trenger i systemet som de allerede bruker hver dag. En digital personalhåndbok med nedskrevne rutiner og regler gjør at dine ansatte kan finne svar uten å kontakte leder. For eksempel hva de skal gjøre med sykdom eller hvordan de skal forholde seg til mangel på levering. Skriv det ned én gang, for å slippe å svare på det flere ganger.

lesebekreftelse fra dine ansatte på viktige dokumenter, som for eksempel evakueringsrutiner. Du vil alltid se hvem som har lest dokumentene og ikke.

Når alle er stemplet inn i systemet har dere også en evakueringsliste som alltid er oppdatert. Vit hvilke ansatte som oppholder seg i bygningen og vær sikker på at alle er trygge om ulykken skulle være ute. Den er alltid oppdatert, uten ekstra arbeid.

Dette sier våre kunder

"

Tidsbanken er en mer rettferdig løsning for de ansatte.

Frank Erik Vestly

"

Det er egentlig en vinn-vinn-vinn-situasjon - for ledelsen, økonomien og medarbeiderne.

Marius Larsen

"

Den største fordelen er at vi slipper rot og diskusjon siden vi hele tiden kan se når folk har vært på jobb. Det fører også til et bedre arbeidsmiljø, siden det fjerner all usikkerhet.

Gudmund Fløysand