Bransjer vi jobber i

 • Butikker, hoteller og restauranter

  Bransjetilpassede løsninger for service- og handelsnæringen med fokus på lønnskostander og effektiv planlegging.

 • Industri og håndtverksbedrifter

  Bransjetilpassede løsninger for industri- og håndverksbedrifter med fokus på effektivitet og fakturering.

 • Kontorvirksomhet

  Bransjetilpassede løsninger for kontorvirksomhet med fokus på tilstedeværelse, fleksitid og enkel registrering.

 • Byggeplassen

  Unik løsning med egen byggekortleser som kan plasseres hvor som helst og fange tid på dine prosjekter.

Oversiktslister som dekker lovkravet.

Tidsbanken tilbyr en enkel og rimelig metode for å dekke lovkravet til elektroniske oversiktslister på byggeplasser.

Fra 1. juli 2017 gjelder nytt krav i byggherreforskriften om elektronisk føring av oversiktslister på byggeplass med angivelse av bl.a. HMS-kortnummer. Det innebærer at rutinen for føring av oversiktslister for noen virksomheter som ikke tidligere har ført elektronisk, må legges om.

Oversiktslister

Listene skal blant annet inneholde navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på plassen. Endringene innebærer at oversiktslistene heretter skal føres elektronisk og at også HMS-kortnummeret til de som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skal føres i disse listene.

Kravene til oversiktslisten er hjemlet i Byggherreforskriften § 5, 1. ledd:

Oversiktslisten skal føres elektronisk, kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:

a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen

b) navn på byggherren

c) navn på arbeidsgivere, enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere, navnet på innleievirksomheten

d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter

e) navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene (som før).

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Endringene skjer som et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og er en videreføring av tidligere fastsatte endringer i byggherreforskriftens bestemmelse om plikt til å føre liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplass.

Arbeidstilsynet arbeider med kommentarer til Byggherreforskriften, men disse vil ikke foreligge ved ikrafttredelse av kravet. Det skal imidlertid som et minimum holde med f. eks excel-lister. Håndskrevne lister som skannes godtas ikke.

Kampanje

Kr 99,- pr måned

Tilbudet gjelder frem til 1 juli

Har du spørsmål?, ring Charlotte på 55 27 37 02 eller send e-post her

Prøv gratis i 30 dager

Løsningen kan brukes på så mange anlegg du har behov for, det er ingen begrensninger på antall personer eller registreringer.

Utvid din løsning og bli enda mer effektiv

Produktinfo

Tidsbanken har den enkleste og rimeligste løsningen

Med oversiktslister fra Tidsbanken har du løsningen på lovkravet om elektroniske oversikstlister på byggeplasser. Alle arbeidere kan registrere seg via en tilgjengelig pc, nettbrett eller en av våre byggekortlesere, alt ettersom det passer størrelsen og kompleksiteten på byggeplassen.

Stempling

Enkel registrering

Alle som utfører arbeid på anleggsplassen som du er ansvarlig for kan enkelt registrere seg inn i oversiktslisten ved å oppgi sitt HMS-Kort nummer.

Stempling

Se hvem som har vært på bygget

Løsningen dekker både dine egne ansatte og «gjestearbeidere» som innleide entreprenører. Du kan se når de har vært der og hvor mange timer de har vært der.

Stempling

Unngå marerittet ved evakuering

Hvis katastrofen skulle inntreffe er det ingen som vil være i situasjonen der du ikke vet hvem som er inne på anleggsplassen som du har ansvaret for. I Tidsbanken trykker du evakueringsknappen og du får en komplett liste med telefonnummer til hver enkelt person og du også kan sende SMS til alle som er inne med et enkelt tastetrykk.

Stempling

På jakt etter ny jobb?

Tidsabanken logo

Tidsbanken AS
Conrad Mohrs veg 11
5068 Bergen

T: 55 27 37 00
kontakt@tidsbanken.no
Org. nr. 999 582 214

Tidsbanken Support
T: 55 27 37 00
support@tidsbanken.no

Ta kontakt for
mer informasjon

Vi kan ta en uforpliktende samtale der du får vite mer om produktene våres.

Kontakt oss

Om oss

Referanser